+- +-

+-User

Welcome, Guest.
Please login or register.
 
 
 
Forgot your password?

+-Recent Topics

Internet Luister Tip by Andre
maart 05, 2019, 10:16:06 pm

CRvB oordeelt over vrijheid van godsdienst in bijstandszaken by Redactie
februari 26, 2019, 10:03:50 pm

Nieuwe muziek bij Groot Nieuws Radio op NETFLIX by Ann
januari 13, 2019, 12:07:56 pm

Homohaatmanifest de NashvilleVerklaring by Ann
januari 13, 2019, 12:05:52 pm

Homofilie en geloof by ben
januari 07, 2019, 12:32:23 am

Auteur Topic: Homohaatmanifest de NashvilleVerklaring  (gelezen 5034 keer)

0 leden en 3 gasten bekijken dit topic.

Offline Albert

 • Jr Member
 • *
 • Berichten: 22
  • Bekijk profiel
Homohaatmanifest de NashvilleVerklaring
« Gepost op: januari 07, 2019, 12:16:50 am »
Vol afschuw las ik dat mijn mede christenen een iets uitleg geven over de liefde van Jezus voor de mens. En de homoseksuele medemens is net als ons een kind van God. Dat hij of zij een andere invulling geven aan het huwelijkse leven en niet leven als man/vrouw, maar als vrouw/vrouw en man/man is een hedendaagse ontwikkeling. Dit gaat in alle respect en in liefde, mensen zijn zo gemaakt en worden echt niet anders. En het offer van Jezus heeft deze relaties mogelijk gemaakt.

https://www.msn.com/nl-nl/nieuws/binnenland/homohaatmanifest-wekt-afschuw-op-sociale-media/ar-BBRSHpT?ocid=spartanntp
https://visie.eo.nl/2019/01/veel-discussie-over-nashville-verklaring/

Offline Donna

 • Member
 • Newbie
 • *
 • Berichten: 2
  • Bekijk profiel
Re: Homohaatmanifest de NashvilleVerklaring
« Reactie #1 Gepost op: januari 07, 2019, 03:26:14 pm »
Het manifest is niet christelijk, gaan we weer terug in de tijd. Straks de brandstapel .

Offline ben

 • Member
 • Newbie
 • *
 • Berichten: 4
  • Bekijk profiel
Re: Homohaatmanifest de NashvilleVerklaring
« Reactie #2 Gepost op: januari 07, 2019, 05:57:16 pm »
Op de radio zeiden ze dat het geradicaliseerde christen zijn. In sommige bijbel passages, zoals Leviticus 20 vers 13 staat heel duidelijk dat het een gruweldaad is.


Leviticus 20 vers 13
Wie met een man het bed deelt als met een vrouw, begaat een gruweldaad. Beiden moeten ter dood gebracht worden en hebben hun dood aan zichzelf te wijten.

Ik weet hierop geen antwoord.

Offline Alwin

 • Member
 • Newbie
 • *
 • Berichten: 3
  • Bekijk profiel
Re: Homohaatmanifest de NashvilleVerklaring
« Reactie #3 Gepost op: januari 07, 2019, 11:01:02 pm »
Dominee René de Reuver, scriba van de Generale Synode van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), betreurt de naar Nederland overgewaaide Nashville-verklaring. Dat laat de PKN weten op haar website.

https://www.nieuwwij.nl/actueel/pkn-scriba-nashville-verklaring-is-pastoraal-onverantwoord/?fbclid=IwAR2nksROh0IxqrvvUYG1KH9-p8ckKyw0ZvrF7iNDXdgzFyZ1jZ5seE3ZmPk

Niet iedereen denkt er zo over !

Offline ben

 • Member
 • Newbie
 • *
 • Berichten: 4
  • Bekijk profiel
Re: Homohaatmanifest de NashvilleVerklaring
« Reactie #4 Gepost op: januari 08, 2019, 10:52:09 am »
De Bijbel behoort de leidraad te zijn van ons christenen, er staat klip en klaar dat het een gruweldaad is en beiden ter dood moeten worden gebracht. Ik ben het natuurlijk hiermee niet eens. Doordat de samenleving doordrenkt is met laster en lust, worden mensen bewust beïnvloed, dat allerlei soort van sex normaal behoren te zijn. Dit noem ik pornoficatie van de samenleving. Hierdoor wordt de mens van God gescheiden. Het lijkt allemaal zo onschuldig, maar dit is het niet. Pornoficatie is één van de betere middelen van de duivel.

Er is nergens een leidraad hoe wij er mee moeten omgaan, er zijn veel tekenen aan de wand.

Offline Victor

 • Member
 • Jr Member
 • *
 • Berichten: 8
  • Bekijk profiel
Re: Homohaatmanifest de NashvilleVerklaring
« Reactie #5 Gepost op: januari 08, 2019, 02:42:12 pm »
@Ben, ik worstel ook met deze vraag, zou God hun nu vergeven, is het lust of is het echte liefde. En als ik jou stelling over pornoficatie mee neem, dan is internet gevaarlijk, omdat er zoveel slechte invloeden op zitten die niet moeilijk uit te filteren zijn.

Offline Stein

 • Member
 • Newbie
 • *
 • Berichten: 1
  • Bekijk profiel
Re: Homohaatmanifest de NashvilleVerklaring
« Reactie #6 Gepost op: januari 08, 2019, 10:29:33 pm »
De verklaring staat op:

https://nashvilleverklaring.nl/nashvilleverklaring-nl/

Voor de discussie hier heb ik deze geplaatst. Oordeel zelf of deze goed of fout is en je deze steunt of verwerpt.

Nashvilleverklaring

 Een gezamenlijke verklaring over Bijbelse seksualiteit
“Weet dat de HEERE God is;
Híj heeft ons gemaakt – en niet wij –…”
Psalm 100:3

Voorwoord

Bijbelgetrouwe christenen ervaren dat zij leven in een historische overgangssituatie. Terwijl de westerse cultuur in toenemende mate postchristelijk is geworden, is zij bezig om op ingrijpende wijze een nieuwe invulling te geven aan wat het betekent mens te zijn. Over het geheel genomen ziet de geest van onze eeuw niet langer de schoonheid van Gods bedoeling met het mensenleven en verblijdt zij zich daar ook niet meer in. Menigeen ontkent dat God mensen heeft geschapen tot Zijn eer en dat Zijn goede doeleinden voor ons ook betrekking hebben op ons persoonlijke en lichamelijke ontwerp als mannelijk en vrouwelijk. Het is inmiddels gemeengoed ervan uit te gaan dat het menselijke zelfverstaan als mannelijk en vrouwelijk geen deel vormt van Gods mooie plan, maar dat deze veeleer een uiting is van iemands eigen autonome voorkeur. Op deze wijze wordt de weg tot volle en blijvende vreugde middels Gods goede ontwerp voor Zijn schepselen vervangen door het pad van kortzichtige alternatieven die vroeg of laat het menselijk leven ruïneren en God onteren.

Deze seculiere geest van onze eeuw brengt een grote uitdaging mee voor de christelijke kerk. Zal de kerk van de Heere Jezus Christus haar Bijbelse overtuiging, duidelijkheid en moed verliezen en opgaan in de tijdgeest? Of zal zij vasthouden aan het Woord van het leven, moed putten bij Jezus vandaan en zonder schaamte Zijn weg verkondigen als de weg des levens? Zal ze, dwars tegen de cultuur in, haar heldere getuigenis bewaren en dit getuigenis doen horen aan een wereld die langs een hellend vlak op weg lijkt naar de ondergang?

Wij zijn ervan overtuigd dat getrouw-zijn in onze generatie inhoudt dat we opnieuw getuigenis geven aan het ware verhaal van de wereld en onze plaats daarin – in het bijzonder als het gaat over man-zijn en vrouw-zijn. Gods Woord leert ons dat er maar één God is, de enige Schepper en Heere van allen. Hem alleen is ieder mens oprechte dankbaarheid, hartelijke lofprijzing en volkomen toewijding verschuldigd. Dit is de weg waarin niet alleen God wordt verheerlijkt maar waarin we ook het rechte zicht op onszelf zullen hebben. Wanneer we onze Schepper vergeten, vergeten we ook wie we zelf zijn, want Hij heeft ons voor Zichzelf gemaakt. En we kunnen onszelf niet waarlijk kennen zonder dat we Hem waarlijk kennen, Hem Die ons gemaakt heeft. Wij hebben onszelf niet gemaakt. We zijn niet van onszelf. Ons ware zelfverstaan als mannelijke en vrouwelijke personen is ons door God geschonken. Het is niet alleen dwaas maar ook hopeloos als we proberen onszelf te maken tot iets waarvoor God ons niet heeft geschapen.
Wij geloven dat Gods bedoeling voor Zijn schepping, alsook de weg der zaligheid die Hij heeft uitgedacht, ertoe dienstbaar zijn om Hem de grootste eer te geven en ons het grootste goed. Gods heilzame plan zorgt ervoor dat wij de grootste vrijheid ontvangen. Jezus heeft gezegd dat Hij is gekomen opdat wij het leven mogen hebben en dat in overvloedige mate. Hij is op ons behoud gericht en niet op ons verderf. Het is om die reden dat wij de volgende betuigingen en ontkenningen aanbieden, in de hoop dat wij hiermee de kerk van Christus dienen en hiermee openlijk getuigenis afleggen van de goede doeleinden die God heeft met de menselijke seksualiteit en die Hij in Zijn Woord  heeft geopenbaard.

Artikel 1
WIJ BEVESTIGEN dat God het huwelijk heeft bedoeld als een levenslange verbondsrelatie tussen één man en één vrouw, waarbinnen seksualiteit een plaats heeft en waaruit kinderen kunnen voortkomen. Het doel van het huwelijk is de verbondsliefde tussen Christus en Zijn bruid, de Kerk, zichtbaar te maken.
WIJ ONTKENNEN dat God het huwelijk heeft bedoeld als een homoseksuele, polygame of polyamoreuze relatie. Wij ontkennen ook dat het huwelijk een louter menselijk contract is in plaats van een verbond gesloten voor God.

Artikel 2
WIJ BEVESTIGEN dat Gods geopenbaarde wil voor alle mensen betekent: reinheid buiten het huwelijk en reinheid en trouw binnen het huwelijk.
WIJ ONTKENNEN dat gevoelens, verlangens of beloften van toewijding (in welke vorm dan ook) seksuele gemeenschap voor of buiten het huwelijk ooit kunnen rechtvaardigen, evenmin als enige vorm van seksuele onreinheid.

Artikel 3
WIJ BEVESTIGEN dat God Adam en Eva, de eerste mensen, naar Zijn beeld heeft gemaakt, voor God als personen gelijkwaardig, als man en vrouw verschillend.
WIJ ONTKENNEN dat de door God bepaalde verschillen tussen man en vrouw hen ongelijk  maken in waardigheid of waarde.

Artikel 4
WIJ BEVESTIGEN dat de door God bepaalde verschillen tussen man en vrouw Gods oorspronkelijke bedoeling met Zijn schepping weerspiegelen, en gericht zijn op het welzijn en de bloei van de mens.
WIJ ONTKENNEN dat deze verschillen het gevolg zijn van de zondeval, of dat zij behoren tot de menselijke tragiek die moet worden overwonnen.

Artikel 5
WIJ BEVESTIGEN dat de verschillen tussen mannelijke en vrouwelijke geslachtskenmerken integraal onderdeel zijn van Gods doel voor ons zelfverstaan als mannelijk of vrouwelijk.
WIJ ONTKENNEN dat fysieke afwijkingen of psychische gesteldheden de door God ingestelde band tussen het biologische geslacht en het zelfverstaan als mannelijk en vrouwelijk tenietdoen.

Artikel 6
WIJ BEVESTIGEN dat mensen die geboren zijn met een lichamelijke aandoening in de geslachtsontwikkeling evenzeer geschapen zijn naar Gods beeld en evenveel waarde en waardigheid bezitten als alle anderen. Onze Heere Jezus Christus Zelf erkent hen als zodanig, als Hij spreekt over ‘ontmanden die uit de moederschoot zo geboren zijn’. Samen met alle anderen zijn zij welkom om Jezus Christus trouw te volgen en dienen zij hun biologisch geslacht te aanvaarden in zoverre dat kenbaar is.
WIJ ONTKENNEN dat onduidelijkheden met betrekking tot het biologisch geslacht het iemand onmogelijk maken om een vruchtbaar leven te leiden in vreugdevolle gehoorzaamheid aan Christus.

Artikel 7
WIJ BEVESTIGEN dat ons zelfverstaan als mannelijk of vrouwelijk bepaald moet worden door Gods heilige bedoelingen in schepping en verlossing, zoals Hij die openbaart in de Bijbel.
WIJ ONTKENNEN dat het in overeenstemming met deze heilige bedoelingen is wanneer mensen zichzelf bewust willen zien en positioneren als personen met een homoseksuele of transgenderidentiteit.

Artikel 8
WIJ BEVESTIGEN dat mensen die seksuele aantrekkingskracht ervaren tot mensen van hetzelfde geslacht een rijk en vruchtbaar leven kunnen leiden dat door het geloof in Jezus Christus aangenaam is voor God, wanneer zij een rein leven leiden – zoals dat voor alle christenen geldt.
WIJ ONTKENNEN dat seksuele aantrekkingskracht voor hetzelfde geslacht onderdeel is van de goedheid van Gods oorspronkelijke schepping, of dat het iemand buiten de hoop van het Evangelie zou plaatsen.

Artikel 9
WIJ BEVESTIGEN dat de zonde zorgt voor misvorming van seksuele verlangens, door ze niet op het huwelijksverbond, maar op seksuele onreinheid te richten. Deze misvorming omvat zowel heteroseksuele als homoseksuele onreinheid.
WIJ ONTKENNEN dat een langdurig patroon van verlangen naar seksuele onreinheid seksueel onrein gedrag rechtvaardigt.

Artikel 10
WIJ BEVESTIGEN dat het zondig is om homoseksuele onreinheid of transgenderisme goed te keuren. Wie deze wel goedkeurt wijkt fundamenteel af van de standvastigheid die van christenen verwacht mag worden en van het getuigenis waartoe zij geroepen zijn
WIJ ONTKENNEN dat de goedkeuring van homoseksuele onreinheid of transgenderisme een moreel neutrale zaak is, waarover getrouwe christenen onderling van mening mogen verschillen.

Artikel 11
WIJ BEVESTIGEN onze plicht om altijd de waarheid in liefde te spreken, ook wanneer wij tot of over elkaar spreken als mannelijk of vrouwelijk.
WIJ ONTKENNEN elke verplichting om in ons spreken God te onteren door in te gaan tegen Zijn bedoeling die Hij heeft gehad met het scheppen van mensen als Zijn beelddragers als mannelijk en vrouwelijk.

Artikel 12
WIJ BEVESTIGEN dat de genade van God in Christus zowel vergeving als levensveranderende kracht geeft, en dat deze vergeving en kracht een volgeling van Jezus in staat stellen om zondige verlangens te doden en te leven op een wijze die de Heere waardig is.
WIJ ONTKENNEN dat de genade van God in Christus onvoldoende is om alle seksuele zonden te vergeven, of onvoldoende kracht geeft aan gelovigen die zich tot seksuele zonden aangetrokken voelen, om een leven in heiliging te leven.

Artikel 13
WIJ BEVESTIGEN dat de genade van God in Christus zondaren in staat stelt om tegen een transgender-zelfverstaan te strijden en dit verkeerde zelfverstaan te verloochenen en, door Zijn geduld, de door God ingestelde verbinding tussen het biologische geslacht en het zelfverstaan als mannelijk of vrouwelijk te aanvaarden.
WIJ ONTKENNEN dat de genade van God in Christus een zelfverstaan rechtvaardigt dat niet in overeenstemming is met Gods geopenbaarde wil.

Artikel 14
WIJ BEVESTIGEN dat Christus Jezus naar deze wereld is gekomen om zondaren zalig te maken en dat, door Zijn dood en opstanding, vergeving van zonden en eeuwig leven te verkrijgen zijn voor een ieder die zich bekeert van de zonde en vertrouwt op Christus alleen als Verlosser, Heere en allerhoogste Schat.
WIJ ONTKENNEN dat de arm van de Heere te kort is om te redden, of dat ook maar één zondaar buiten Zijn bereik is.
Schriftgedeelten

De volgende Schriftgedeelten in de Bijbel kunt u erop na lezen:
Gen. 1:26-28; 2:15-25; 3:1-24; Ex. 20:14; 20:17; Lev. 18:22; 20:13; Deut. 5:18, 21; 22:5; Richt. 19:22; 2 Sam. 11:1-12:15; Job 31:1; Ps. 51:1-19; Spr. 5:1-23; 6:20-35; 7:1-27; Jes. 59:1; Mal. 2:14; Matt. 5:27–30; 19:4-6, 8-9, 12; Hand. 15:20, 29; Rom. 1:26–27; 1:32; 1 Kor. 6:9–11, 18-20; 7:1-7; 2 Kor. 5:17; Gal. 5:24; Ef. 4:15, 20–24; 5:31–32; Kol. 3:5; 1 Thess. 4:3-8; 1 Tim. 1:9–10, 15; 2 Tim. 2:22; Titus 2:11-12; Heb. 13:4; Jak. 1:14–15; 1 Pet. 2:11; Judas 7.
Deze Schriftgedeelten maken geen deel uit van het originele document, maar zijn later als referentie toegevoegd.

Naschrift

Met de Nederlandse versie van de Nashvilleverklaring willen wij onverkort belijden wat Gods Woord ons verklaart en onverkort ontkennen wat tegen Gods Woord in gaat. Tegelijk voelen wij ons gedrongen de verklaring van een naschrift te voorzien, gericht op de pastorale praktijk.

Juist in het licht van deze principiële stellingname past ons belijdenis van schuld. Als christenen in Nederland hebben wij in dezen niet altijd duidelijk en publiek, en zeker niet met één mond gesproken, en zijn daarom mede-oorzaak van de verwarring in de samenleving. Ook hebben wij onze principes niet altijd met het voorbeeld van ons leven versierd. Christelijke huwelijken toonden vaak niet het beeld van de manier waarop Christus omgaat met Zijn bruid. Kerkelijk leidinggevenden zijn soms helaas mede-verantwoordelijk geweest voor de praktijk of het toedekken van (seksueel) misbruik. Principiële stellingnames hebben niet zelden geresulteerd in machtsmisbruik jegens hen die een homoseksuelegerichtheid kennen. De pastorale zorg naar deze gemeenteleden in nood is te vaak onder de maat geweest.

Dit geeft ons een des te grotere verantwoordelijkheid voor pastorale nabijheid en zorg. Wij hebben de mond van een profeet nodig, maar ook het hart van een herder. Zij die bij zichzelf een homoseksuele gerichtheid herkennen of worstelen met hun geslachtelijkheid, mogen weten in de christelijke gemeente een volwaardige plaats te hebben. Niemand kan zich immers laten voorstaan op iets goeds van zichzelf, maar allen moeten leven van genade. Ieders hart kent van nature een zondige gerichtheid en ieder mens kent zondige verlangens, die zich ook op seksueel gebied uiten. Strijden tegen de zonde betekent daarom altijd zelfverloochening. Dat is een gave van Gods genade. Ten diepste is ze slechts mogelijk vanuit Christus en door de Heilige Geest. Jezus Christus is gekomen niet om rechtvaardigen maar om zondaren te roepen tot bekering en hen zalig te maken.
Dat bepaalt het christenleven. Hierin wordt beleefd, dat onze identiteit niet ligt in onze seksualiteit, maar in onze verhouding tot Christus. Dit in de wetenschap dat hier op aarde het leven naar Gods Woord en in gemeenschap met Hem de grootste vreugde geeft, maar ook dat dit altijd ten dele zal zijn. De volle overwinning over onze zondige oude natuur is weggelegd voor straks, als alle ware gelovigen eeuwig met Christus zullen zijn. Dan zijn zij met lichaam en ziel geheel aan Hem gewijd en zal Hij zijn alles en in allen.

Offline Donna

 • Member
 • Newbie
 • *
 • Berichten: 2
  • Bekijk profiel
Re: Homohaatmanifest de NashvilleVerklaring
« Reactie #7 Gepost op: januari 08, 2019, 11:19:26 pm »
Hiermee gaan we terug in de tijd, willen wij dit ook. Als je het hiermee eens bent, wordt het leven wel heel erg somber.

Offline Ann

 • Member
 • Jr Member
 • *
 • Berichten: 8
  • Bekijk profiel
Re: Homohaatmanifest de NashvilleVerklaring
« Reactie #8 Gepost op: januari 09, 2019, 05:36:03 pm »
Citaat
Artikel 14
WIJ BEVESTIGEN dat Christus Jezus naar deze wereld is gekomen om zondaren zalig te maken en dat, door Zijn dood en opstanding, vergeving van zonden en eeuwig leven te verkrijgen zijn voor een ieder die zich bekeert van de zonde en vertrouwt op Christus alleen als Verlosser, Heere en allerhoogste Schat.
WIJ ONTKENNEN dat de arm van de Heere te kort is om te redden, of dat ook maar één zondaar buiten Zijn bereik is.

Hier staat duidelijk dat er vergeving is en het zou dus niet mogen uitmaken of je nu homo of lesbo bent. Dit soort zaken geven verdeeldheid.

Offline Victor

 • Member
 • Jr Member
 • *
 • Berichten: 8
  • Bekijk profiel
Re: Homohaatmanifest de NashvilleVerklaring
« Reactie #9 Gepost op: januari 09, 2019, 11:47:20 pm »
Citaat
Artikel 14
WIJ BEVESTIGEN dat Christus Jezus naar deze wereld is gekomen om zondaren zalig te maken en dat, door Zijn dood en opstanding, vergeving van zonden en eeuwig leven te verkrijgen zijn voor een ieder die zich bekeert van de zonde en vertrouwt op Christus alleen als Verlosser, Heere en allerhoogste Schat.
WIJ ONTKENNEN dat de arm van de Heere te kort is om te redden, of dat ook maar één zondaar buiten Zijn bereik is.

Hier staat duidelijk dat er vergeving is en het zou dus niet mogen uitmaken of je nu homo of lesbo bent. Dit soort zaken geven verdeeldheid.

Volgens dit pamflet is het " ieder die zich bekeert van de zonde" en hun zien homofilie als blijvende zonde.   

Offline Monica

 • Member
 • Newbie
 • *
 • Berichten: 2
  • Bekijk profiel
Re: Homohaatmanifest de NashvilleVerklaring
« Reactie #10 Gepost op: januari 09, 2019, 11:59:28 pm »
Volgens mij is het een zonde en homofilie is geen liefde, maar enkel verkeerde lust. Het lichaam is gemaakt voor de liefde tussen man en vrouw!

Offline Alwin

 • Member
 • Newbie
 • *
 • Berichten: 3
  • Bekijk profiel
Re: Homohaatmanifest de NashvilleVerklaring
« Reactie #11 Gepost op: januari 11, 2019, 07:21:34 am »
Citaat
Volgens dit pamflet is het " ieder die zich bekeert van de zonde" en hun zien homofilie als blijvende zonde.   

Iedereen behoort in de kerk welkom te zijn, als zij Jezus Christus hebben aanvaard als hun verlosser. Ik ben het niet zo eens met deze verklaring.

Offline Monica

 • Member
 • Newbie
 • *
 • Berichten: 2
  • Bekijk profiel
Re: Homohaatmanifest de NashvilleVerklaring
« Reactie #12 Gepost op: januari 11, 2019, 10:31:20 pm »
Het is zonde lees het laatste boek (Judas)

7    Evenzo is het met Sodom en Gomorra, en de steden eromheen, die op dezelfde wijze als zij hoererij bedreven hebben en ander vlees achterna zijn gegaan. Zij liggen daar als een waarschuwend voorbeeld, doordat zij de straf van het eeuwige vuur ondergaan.

Offline Ann

 • Member
 • Jr Member
 • *
 • Berichten: 8
  • Bekijk profiel
Re: Homohaatmanifest de NashvilleVerklaring
« Reactie #13 Gepost op: januari 13, 2019, 12:05:52 pm »
Volgens mij is het een zonde en homofilie is geen liefde, maar enkel verkeerde lust. Het lichaam is gemaakt voor de liefde tussen man en vrouw!

Het heeft lang geduurt voordat homofilie is aanvaart door de kerk en met deze verklaring gaan we een stap terug. Wij zijn mensen met gevoelens, moet iemand dan in een ongelukkig huwelijk stappen en een ander ongelukkig maken. Homofilie is geen ziekte, maar een gevoel.

Hierdoor krijg je weer een tweedeling in de kerk en geloofgemeenschap.

 

Recente berichten

Internet Luister Tip by Andre
maart 05, 2019, 10:16:06 pm

CRvB oordeelt over vrijheid van godsdienst in bijstandszaken by Redactie
februari 26, 2019, 10:03:50 pm

Nieuwe muziek bij Groot Nieuws Radio op NETFLIX by Ann
januari 13, 2019, 12:07:56 pm

Re: Homohaatmanifest de NashvilleVerklaring by Ann
januari 13, 2019, 12:05:52 pm

Re: Homohaatmanifest de NashvilleVerklaring by Monica
januari 11, 2019, 10:31:20 pm

Re: Homohaatmanifest de NashvilleVerklaring by Alwin
januari 11, 2019, 07:21:34 am

Re: Homohaatmanifest de NashvilleVerklaring by Monica
januari 09, 2019, 11:59:28 pm

Re: Homohaatmanifest de NashvilleVerklaring by Victor
januari 09, 2019, 11:47:20 pm

Re: Homohaatmanifest de NashvilleVerklaring by Ann
januari 09, 2019, 05:36:03 pm

Re: Homohaatmanifest de NashvilleVerklaring by Donna
januari 08, 2019, 11:19:26 pm

Re: Homohaatmanifest de NashvilleVerklaring by Stein
januari 08, 2019, 10:29:33 pm

Re: Homohaatmanifest de NashvilleVerklaring by Victor
januari 08, 2019, 02:42:12 pm

Re: Homohaatmanifest de NashvilleVerklaring by ben
januari 08, 2019, 10:52:09 am

Re: Homohaatmanifest de NashvilleVerklaring by Alwin
januari 07, 2019, 11:01:02 pm

Re: Homohaatmanifest de NashvilleVerklaring by ben
januari 07, 2019, 05:57:16 pm

Re: Homohaatmanifest de NashvilleVerklaring by Donna
januari 07, 2019, 03:26:14 pm

Re: Homofilie en geloof by ben
januari 07, 2019, 12:32:23 am

Re: Homofilie en geloof by Albert
januari 07, 2019, 12:18:57 am

Homohaatmanifest de NashvilleVerklaring by Albert
januari 07, 2019, 12:16:50 am

Re: Homofilie en geloof by Bob
januari 03, 2019, 11:36:09 am

Powered by EzPortal